•  
     

Seu nome NinjaImagem

Meu nome é :

Meukuaritakufu

e o seu ?
 


Ashichiridoshi Rikushikimiki


Arthur Henrici
 


Shikalukakuki
 


meikutatakitojichimoto
 


Nokadotamo

kkkkkkkkkkkkkkk

se fosse fazer com meu nick ficaria assim :

Chiriku Nokadotamoari

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Chiriku ficou ____ o.O
 


kidomikaari
 


next escreveu:Shikalukakuki
vo usar esse nome no cs *-*
 


Gostarão ? dão uma jóia ai não custa nada !
 


Jean : zukukato
Pryscyla(minha irmã) : noshifuarimifutaka
 


xixinomuro