•  
     

Imagem com uma borda - HTML e CSSHTML

Código: Selecionar todos

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Resultado</title>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="stylesheet.css">
</head>
<body>
<h1>teste h1</h1>
<p>teste</p>
<img src="http://s3.amazonaws.com/codecademy-blog/assets/f3a16fb6.jpg">
</body>
</html>
CSS

Código: Selecionar todos

h1{
font-family:Verdana,sans-serif;
color:#576D94;
}
P{
font-size:18px;
color:#4A4943;
font-family:Garamond,serif;
}
img{
width:300px;
height:100px;
border:1px solid #4682b4;
}
Demo: http://jsfiddle.net/2pmohkf5/
 


blog rất nhiều thông tin hay và nổi bật. tôi rất thích đọc blog của bạn. cung cấp cho tôi nhiều thông tin hữu ích. tôi sẽ thường xuyên ghé đọc blog của bạn.

word games online
Página inicial