•  
     

ESCREVA SEU NOME NINJAmeu é : meikutatakitojichimoto
Anexos
314641_281135038574832_272305396124463_916693_106566384_n.jpg
314641_281135038574832_272305396124463_916693_106566384_n.jpg (25.99 KiB) Exibido 202 vezes
 


Nome: zuskukato (Jean)
Sobrenome : katamikirinkashi (alcimar)

Nome Completo : zuskukato katamikirinkashi arikatochimoari shimomirika (jean alcimar santos rocha)
 


jikazushikikuta asuhasuashuahaus
 


meikitatakikarin
 


Kijimomoshi -Igoor
 


nakatatazukitakitekateku

WALLBILIDADE
 


Rinkachirikadoari: Mathaus
 


Nome: KATAKATO
Sobrenome: SHIKIRUKAZUKUTOKU
 


essa e velha +

Nome: KIBELOKO
Nombre el Ninja: CUSHAYSHANG
 


Jidokitarikushirinku