•  
     

Seu nome Ninja

Imagem

Meu nome é :

Meukuaritakufu

e o seu ?
 
Ashichiridoshi Rikushikimiki


Arthur Henrici
 
Shikalukakuki
 
meikutatakitojichimoto
 
Nokadotamo

kkkkkkkkkkkkkkk

se fosse fazer com meu nick ficaria assim :

Chiriku Nokadotamoari

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Chiriku ficou ____ o.O
 
kidomikaari
 
next Escreveu:Shikalukakuki

vo usar esse nome no cs *-*
 
Gostarão ? dão uma jóia ai não custa nada !
 
Jean : zukukato
Pryscyla(minha irmã) : noshifuarimifutaka
 
xixinomuro