•  
     

ESCREVA SEU NOME NINJA

meu é : meikutatakitojichimoto
Anexos
314641_281135038574832_272305396124463_916693_106566384_n.jpg
314641_281135038574832_272305396124463_916693_106566384_n.jpg (25.99 KiB) Visto 198 vezes
 
Nome: zuskukato (Jean)
Sobrenome : katamikirinkashi (alcimar)

Nome Completo : zuskukato katamikirinkashi arikatochimoari shimomirika (jean alcimar santos rocha)
 
jikazushikikuta asuhasuashuahaus
 
meikitatakikarin
 
Kijimomoshi -Igoor
 
nakatatazukitakitekateku

WALLBILIDADE
 
Rinkachirikadoari: Mathaus
 
Nome: KATAKATO
Sobrenome: SHIKIRUKAZUKUTOKU
 
essa e velha +

Nome: KIBELOKO
Nombre el Ninja: CUSHAYSHANG
 
Jidokitarikushirinku