•  
     

Criatura Invisivel

 
seria um PREDADOR ???????????????? kkkkkkkkkkkkkkkkkk